Udelená Autorizácia pre schvaľovanie NDT pracovníkov v zmysle NV č. 1/2016 a direktívy 2014/68/EU platná od 19.07.2016.
Viac
Upozornenie! Zmena sídla spoločnosti! Nová adresa sídla: Notice! Change of registered office! New company address: REAKTORTEST, s.r.o. Františkánska 22 917...
Viac
Spoločnosť momentálne neponúka žiadne voľné pracovné miesta.
Viac