certifikacia00

 

Dôveryhodnosť   –     Nestrannosť     –     Nezávislosť

Certifikačný orgán personálu pre NDT spoločnosti REAKTORTEST s.r.o. je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou ako tretia nezávislá strana. Akreditácia bola udelená podľa ISO/IEC 17024 a príslušných certifikačních schém.

Tu si môžete pozrieť našu akreditáciu SNAS

Osvedčenie o akreditácii 2016

Príloha k osvedčeniu o akreditácii 2016