• Zavolajte nám

    +421 33 5521 030
  • Napíšte nám

    reaktortest@reaktortest.sk

Schvaľovanie NDT personálu podľa PED (2014/68/EU)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydal spoločnosti Reaktortest s.r.o. dňa 17.05.2016 Rozhodnutie č. 2016/800/004652/01442 Rozsah autorizácie Schvaľovanie zamestnancov určených na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení kategórie III. a IV.