Prosíme certifikované osoby, aby ich zamestnávatelia tlačivo ku každému 31.1. vyplnili a potvrdili za predchádzajúci kalendárny rok, a zaslali na COP RT poštou alebo mailom.  PRAX-potvrdenie

Certifikačný orgán v roku 2014 úspešne absolvoval dohľad od SNAS-u za účasti zástupcu Európskej akreditácie a aj proces reakreditácie s následným udelením  „Osvedčenia o akreditácii“ s platnosťou do roku 2020.