Oznam č.2: Prosíme certifikované osoby, aby ich zamestnávatelia tlačivo vyplnili, potvrdili a zaslali na COP RT poštou alebo mailom. PRAX-potvrdenie-2015

Certifikačný orgán v roku 2014 úspešne absolvoval dohľad od SNAS-u za účasti zástupcu Európskej akreditácie a aj proces reakreditácie s následným udelením  “Osvedčenia o akreditácii” s platnosťou do roku 2020.