Prieskum spokojnosti zákazníka

Date: 15.08.2018 | Nezaradené
Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.
1. Ako ste spokojný/á s kvalitou ponúkaných služieb certifikačného orgánu personálu?
2. Ako ste spokojná/ý s prístupom a komunikáciou pracovníkov certifikačného orgánu personálu?
3. Je informovanosť o našich službách certifikačného orgánu pre Vás ľahko dostupná?
4. Považujete rozsah našich certifikačných služieb za dostatočný?
5. Aká je naša kvalita certifikačných služieb v porovnanís konkurenciou?
6. Sú pre Vás ceny našich certifikačných služieb prijateľnejšie v porovnanís konkurenciou?
7. Aké celkové hodnotenie by ste dali nášmu certifikačnému orgánu?
8. Sú namivydané certifikáty akceptované Vašimizákazníkmi?
Vaše meno