sluzby01

Reaktortest v hlavnom predmete svojej činnosti vykonáva nedeštruktívne kontroly v jadrových elektrárňach, najmä tlakových nádob reaktorov (TNR) typu VVER, ako i kontroly ďalších komponentov primárneho okruhu jadrových elektrární špičkovými zariadeniami a metódami.

Reaktortest ponúka vyspelé technológie a medzinárodne požadované štandardy kvality, garantované všeobecne uznávaným menom zahraničného partnera, intelligeNDT / AREVA . Služby sú dopĺňané skúseným kvalifikovaným personálom zo spoločnosti Slovenské elektrárne a.s., spolu s ich špičkovým skúšobným vybavením a know-how.

Všetky služby nedeštruktívnych kontrol môžu byť použité aj v konvenčnom priemysle, závisle len od dohody s potenciálnym odberateľom.

Najhlavnejším cieľom spoločnosti Reaktortest je naplniť všetky potreby a očakávania svojich zákazníkov.