• Zavolajte nám

    +421 33 5521 030
  • Napíšte nám

    reaktortest@reaktortest.sk

Schvaľovanie NDT personálu podľa PED (2014/68/EU)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydal spoločnosti Reaktortest s.r.o. dňa 10.12.2019 Rozhodnutie o autorizácii č . UNMS/03266/2019-801 015117/2019