Profil spoločnosti

Spoločnosť Reaktortest s.r.o. so sídlom v Trnave bola založená v roku 1991 ako jeden z prvých spoločných podnikov so zahraničnou účasťou na Slovensku.

 

Spoločníkmi spoločnosti sú Framatome GmbH  a Slovenské elektrárne a.s..

 

Reaktortest s.r.o. je výhradným zástupcom spoločnosti Framatome GmbH na Slovensku.

 

Hlavnými predmetmi činnosti spoločnosti Reaktortest s.r.o. sú:

Nedeštruktívne kontroly zariadení, obzvlášť pre jadrový priemysel
Ostatné služby, ako predaj a prenájom zariadení, inšpekčná a technická kontrolná činnosť, poradenská a konzultačná činnosť
- Kvalifikácia a certifikácia personálu v nedeštruktívnom skúšaní

Reaktortest s.r.o. s podporou svojich medzinárodne uznávaných partnerov realizuje svoje služby a dodávky zodpovedajúco najnovšiemu vývoju vedy a techniky na najvyššie možnej kvalitatívnej úrovni.